Chào mọi người cho mình hỏi có phải là chim sẻ không,dáng dấp và giọng kêu thì rất giống nhưng màu sắc thì hơi lạ tí,chim này mình bắt được khi nhãy vào lục chào mào
[IMG][/IMG]