Em có cây sanh dáng cổ thụ, e tính xử lý nó xong rồi setup hồ để trồng rêu. E đang phân vân cách xử lý ntn:
1. Lũa cây xanh setup hồ có vấn đề gì không
2. Do cây to nên không thể bỏ vào nồi luộc được, vậy cách xử lý ntn
Cảm ơn