Xin chào mình mới dọn hồ dư ra ít cỏ đỏ.... bạn nào cần ll nha (Hiếu 0908299801 - Bình Thạnh).