chào các chú. hiện đang cần mua cu gáy non về nuôi đẻ. chú nào có để lại cho em nuôi chơi. cần khoảng 2 cặp. ib cho em số đt e xin phép gọi lại. cám ơn