Mình ở HN. Cần mua một số loại chim như sau:
Má đen: 1 cặp

Mặt đen: 1 cặp

Bao công: 1 cặp

CFW: 1 cặp

FF: 1 cặp

Đầu cam: 1 cặp

Và nhờ các bạn bắt thêm ở Thuận Kiều 5 cặp manh manh ta (mai hoa)
Đây là số lượng dự định, thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chim có sẵn mà bạn có thể share.
Các bạn để lại tin nhắn vào inbox để làm việc nhanh gọn và tránh những comment ngoài lề.