Do hình chụp khi setup bị lỗi, mình up clip sau khi setup được 2 tuần.