Em mới chuyển nhà lên Đà Lạt...xin anh em chỉ dùm chỗ mua cá đá uy tín ...cảm ơn anh em