AE NÀO Ở HÀ NỘI CÓ THẠCH YẾN CẦN GIAO LƯU THÌ ALO MÌNH NHÉ.0912291127.MÌNH TÊN THÀNH.