có vài con betta mình đang nuôi các bạn chém nha ihiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi
https://youtu.be/VbcF6pp5tEo