Có 3 con cú mèo con, ai thích thì mình chia lại ve nuôi thuần cho wen người thì liên hệ nha
Nhà ơ đức mạnh, dak mil, dak nông, có thể gửi xuống bx miền đông
0938881331