Hàng khủng! Chim chào mào đẹp hót hay lấy từ Huế ra. Nhượng lại e sạn mộc Huế này, xuất xứ Phong Huế.

Chim chào mào Huế đẹp hót hay xịn chứ ko fải hàng Phố Huế 5 7 trăm 1 triệu đâú nhé

Anh em cho ý kiến ạ
https://www.youtube.com/watch?v=qtfWN--LBSQ