Nhà mình có bác nào nuôi Chó Ngao Tây Tạng không ạ? Mời các bác bình luận vụ này em cái
https://www.youtube.com/watch?v=wYBxVPEmIt4