Bác nào biết thì chỉ cho mình xem đây là con tép gì? có thể bắt được ở đâu, chế độ nuôi như thế nào và có sinh sản được không?
http://i1127.photobucket.com/albums/...psaelhepr4.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/...psohlzz66w.jpg
Hai con này khác màu nhưng cùng một loài, khi nhỏ có màu trắng sứ, khi trưởng thành kích thước lớn hơn RC một chút và có hai loại màu, một là màu trắng có pha chấm hơi đen và màu hồng đỏ như hình. Tép này lẫn trong tép suối mà nuôi lâu nhưng chưa thấy ôm trứng.