Đang đầu tư phong lan, chuyển nhượng bớt e này, ai có nhu cầu liên hệ: 0913411118.
Gà vào rừng gáy mệt nghỉ, đã một mùa. giọng gáy không xuất sắc lắm nhưng cũng ok. Đảm bảo hàng kg bể.

https://www.youtube.com/watch?v=O04P...ature=youtu.be