Chào các bác .cháu mới tham gia diễn đàn. Cháu có môt thăc mắt mog các bác giúp cháu với .
Chau có mua 1 con mồi .nhưng do đươg xa nên khi mang về cu gáy hỡi nhát nhũng vẫn gáy bt nhưng khi đi đánh bẩy thi khog gáy . Màk co hiên tươg nhát rừg . Chau mog các bác giúp cháu với . Chau đem vê nuoi đc 2tuân mý mới đi bẩy thử ạk .