Loại phân bon chậm này các bác mua ở đâu chỉ giúp với, giá thế nào nhỉ mới chuyển sang lĩnh vực địa lan lên hơi kém về khoản này