Như tiêu đề cần giảm tải một số loại sau:
- 02 Jacob Size 11: 300K; Size 8 200K.
- 01 Blue neon Size 10: 250K.
- 01 Hanbaenchi Size 11: 300K.
- 01 Sulfur Head Size 10: 100K.
Hình Ảnh:---------- Bài viết thêm vào lúc 10:19 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 10:16 AM ----------


Như tiêu đề cần giảm tải một số loại sau:
- 02 Jacob Size 11: 300K; Size 8 200K.
- 01 Blue neon Size 10: 250K.
- 01 Hanbaenchi Size 11: 300K.
- 01 Sulfur Head Size 10: 100K.

Liên hệ: Mr. Bắc
- ĐT: 0917973721.