Em đang nuôi chú cá này mà giờ nó bị bệnh nổi bọc nước sưng lên trên đầu.

Cả nhà mình xem nó bị bệnh gì tư vấn dùm em với.

Em lo cho nó quá.

hic