bể em kích thước 100x40x50,seup được 3 tuần cho em hỏi hiện tại em sử dụng 5m đèn led 5630 và 3m đèn led siêu sáng 8520.cây bao gồm tcn trân châu cao liễu bông rău thơm.cho em hỏi ánh sáng như vậy thừa hay thiếu.hiện tại em đang trong cuộc chiến diệt rêu hại,nền vàng khè vì tảo nâu,nhưng chỗ cây che bớt á thì sạch bóng quân thù.