Đây là tài liệu em sưu tầm được trên sách báo:
- Cá rồng được xếp vào loại cá xương,họ Oteiglosside, là một trong những họ cá xương lâu đời nhất của thế giới. Ở Nam mỹ , vùng Amazon có ngân long , và hắc long . Ở châu Úc có kim long Úc . Ở đông Nam Á có loài kim long , hồng long , thanh long . Các loài cá rồng ở chuâu Mỹ và châu Úc với số lượng còn nhiều nên ít bi đeo dọa tuyệt chủng , riêng cá rồng ở vùng châ Á thì có số lượng ít hạn chế và phân bố thu hẹp.Ở nước ta thỉnh thoản cũng đánh bắt được loài cá này, chủ yếu ở vùng Đồng Nai và Tây Ninh. Đây à loài cá có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong danh sách cấm đánh bắt triệt để.

MONG RẰNG VỚI BÀI SƯU TẦM NÀY, SẼ GIÚP MOI NGƯỜI TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ SINH TỒN CỦA GIỐNG CÁ NÀY.