Chim sáo của e tự mổ vào chân sau vài ngày chết ..mog các bác chỉ dùm e cách trị e cảm ơn nhiều.