vài em betta copper nhà mình đang nuôi ae chém chơi ạhttps://youtu.be/siPBpjkErLY