Sắp đến mùa nuôi cá bảy màu rồi mà em thấy ae chơi bảy màu ở HN có vẻ hơi trầm nên em mở màn trước share đàn blue endler 3,5th đã lên màu đẹp để khuấy động phong trào )
Đàn Blue endler 15 con 6 đực 9 cái 100k
các bác nuôi tốt chắc tầm 1th nữa là có cá con!
Do không có thời gian chụp nên em dùng tạm ảnh cá đưc đàn cũ các bác thông cảm ạ!ĐT 01687432443
ĐC: Vĩnh Quỳnh- Thanh Trì - HN (cách ga Văn Điển 1km)