ai cho em hỏi có những loại sâu bệnh nào xuất hiện trong quá trình gieo hạt giống cây gọng vó drosera với!