BK xin bào giá các loại chiller hailea đang có tại cửa hàng
130A 4300k
150A 4500k
250A 5400k
300A 5700k
500A 7400k
1000A 10200k
mời ae