Các bác cho em hỏi, Con cá này có ăn mấy con cá nhỏ!
Tình hình là em có nuôi 6 con cá sọc ngựa , nhưng cứ đến đêm là mất 1 con, không thấy xác. Mặc dù đã kiếm xung quanh hồ, ngoài hồ cũng không thấy. Mình chỉ nuôi 1 con cá chuột, nô lệ, sặc gấm, 2 tép mồi và con cá chốt bông
Cứ đến tối là con chốt bông này bơi ra ngoài. Đặc biệt là khi tắt đèn, mình nghe tiếng vẫy nước mạnh. Sáng ra là mất 1 con sọc ngựa. Hiện tại mình đang chuẩn bị 1 nồi, gừng, nước mắm để nuôi con chốt bông này riêng