Có bác nào gần chợ Hạnh thông tây chơi cá 7 màu thường không bán hoặc cho em xin 1 ít tập nuôi với ạ, bác nào có dư hồ kiếng nhỏ nhỏ hay chậu cây cảnh thùng xốp thì để lại cho em luôn ạ. bán báo giá + địa chỉ cho em với nhá