có bác nào biết cách nuôi cuốc bỏi không chỉ em với.con cuốc nhà em mới bắt về nó ăn lúa+ tôm rất bình thường.nhưng sao vài ngày là nó chết ak.nó ốm nhôm ak.có bác nào biết cách nuôi không chỉ em với.cảm ơn các bác nhiều.