có bộ test Ph sera mới 99% , test 1 lần, ko dùng bán 100k , call 0902711987