em mới tập chơi cá và bể thuỷ sinh. bác nào có cá 7 màu cho em xin vài đôi về nhân giống
em cảm ơn