Thích nuôi SC mà có 1 Họa Mi phá hết giọng SC lên chuyển nhượng lại cho các bác thích chơi Mi, Chim hàng độc, Mỏ vàng, chân vàng, mắt vàng luôn, đuôi lá vả bộ nhỏ con, chim hót tuyệt với, mau mỏ, Giá: 1.200k Liên hệ 01222698889

Chim mộc lên chụp hình không được cận cảnh lắm, bác nào thích qua nghe hót xem bóng bộ...