thân chào Diển đàn !!!!!!
mình xin mạn phép hỏi các anh chị chú bác có kinh nghiệm về nuôi tôm cảnh,có anh chị chú bác nào có nuôi qua tôm hùm nước ngọt chưa?kính xin các chú bác,anh chị giúp dùm.
Mình có nuôi một vài giống tôm hùm nước ngọt như giống ( Cherax orange tip, Promabarus red swamp ,và cherax blue moon ) mình có thể lai tạo với nhau được không?
Hoặc nuôi chung với nhau.
kính xin các chú bác anh chị giúp dùm.
Thành thật xin cảm ơn.