mới làm bể đá nhưng tcn lui het roi,cỏ Nhật mới trồng lại bi h mới ra lá non,ko hieu sao tcn lui=sach.nền dưới tự trộn,lớp tren cùng 8kg Gex xanh,loc chế,có thêm loc váng odeysea,co2 1g/s,đèn:1máng 4thanh led va 1bong jebo 10k(tg bat 10tiếng),kich thước bể 60x40x45