các bác cho hỏi e có 30 ký phân red và Sekong 2 xài 4 tháng (tỉ lệ 50/50 em mới lật hồ). E mua mới thêm 10k red và 10 kg sekong 2 tỉ lệ cũng 50/50 và 3 bao aquabass của nupha. Tổng số 50 kg phân, E set úp hồ như sau:
Rãi Cát xây dựng > aquabass nupha > nền công nghiệp cũ xài 4 tháng > Sekong 2 > red. E định trồng ngưu mao chiên, rau thơm, trân châu cao và một số cây cắt cắm, không biêt trồng có lên không nữa, nhờ các bác tư vấn giúp