em thích thủy sinh từ hơi lâu chút mà bây giờ mới có điều kiện gần hơn để cảm nhận niềm đam mê này,chưa Kinh Nghiệm chưa được hóng các tiền bối vì vậy mong sự chỉ bảo và tận tình giúp đỡ em trong thời gian dài,để em hoàn thiện niềm đam mê với thủy sinh.cảm ơn và chúc các tiền bối mọi ngày vui.