Mình bị bay mât cu ha lan trống nên cần mua or đổi 1 con mai lay trống . Ban nao dư trống giao lưu nhe. Minh k thê đi ra ngoài nên ban nao đem đổi với minh, minh tặng con sac nhat vang bông cúc. Cam ơn add

---------- Bài viết thêm vào lúc 09:43 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:36 AM ----------


wen sdt cua minh la 0934919882 Huy 34tuoi, nha o TAN BINH, SAI GON neu minh k nghe dt dc ban vui long nt minh se goi lai. cam on da doc tin