Anh em cho hỏi con này thuộc loài nào? Có Ảnh chim trưởng thành thì càng tốt. Xin cảm ơn.