Bác nào bán vích hay đồi mồi thuần nc ngọt k ạ? Nt cho em ạ 0944818065..............................................
..