sao tớ bẩy toàn cút mái ko vậy mn?toàn chổ có 1e mái ak.!