em mới tham gia diễn đàn, làm sao em gởi chủ đề có úp hình được vậy, sao em không thấy có chỗ nào up hình lên diễn đàn vậy
còn vào trang cá nhân để úp hình ảnh cũng không được
các bác chỉ em với