Em đã từng thấy được rất nhiều chú chim chào mào không thích tắm và không chịu tắm. Nhưng chưa bao giờ thấy một chú chim lại thích được tắm như chú chim này
https://www.youtube.com/watch?v=KbgksoIgmKE