Mình đang dùng dung dịch tạo CO2 ngày nhỏ 1-2 dọt ( Bể của mình là loại bể mini) các bác cho hỏi dùng cái này lâu có sao ko cảm giác nó ko dc OK lắm