Em cần mua liễu răng cưa sl kha khá ợ :3 . Bác nào có nhương lại cho em với a
Có j các bác ntin xong e gọi lại a
0972567729