Con mồi của e khi bổi về chơi một lúc. Nếu bổi không chơi lại là e nó không gáy nửa