Video chào mào của Trung quốc, mình tải về sau đó chuyển sang tiếng việt. Hót tiếng khá hay nhìn mượt mà rất đẹp
https://www.youtube.com/watch?v=GVz4cefp3qg