Tình hình là e mới set up cái hồ xong, gắn cái bộ trộn cánh quạt vào, nó chỉ quay cái cánh thứ 2, quay một hồi nó đứng yên luôn, cả nhà có ai bị trường hợp giống vậy chưa có thể giúp e giải quyết được ko ạ ((