Em có đàn quốc 6 con con . đang tập kêu vậy em đang cần mua lụp chuẩn bị cho em nó ra chận. Bác nào có lụp ở gần yên bái không ah