Nhìn vào vảy gà tự biên soạn em chẳng biết Phải mò sao cho đủ bộ, nên em mạn phép post bài tập hợp vảy gà không có comment cho dễ xem.
Phần 1 : http://adf.ly/10506639/vayga-t1