Bro nào dùng đèn này cho bể san hô chưa vậy?? Thông số có vẻ ổn??

http://www.dentrongcay.com/san-pham/...-2-detail.html