như tiêu đề em đang cần mua 1 con chim mồi, có bác nào dư chia em 1 con với